Sự kiện POP UP : NEAT, Oh Quao và những người bạn

Sự kiện POP UP : NEAT, Oh Quao và những người bạn

OHQUAO, an artsy gift gallery focusing on paper goods and designer souvenirs is currently hosting a pop-up merchant event featuring more than 10 locally based artists including Jack ClaytonCollective MemoryNEAT SaigonThe Cheeky Project and PlyConcept - Nội thất uốn cong, purveying an almost endless myriad of creativity including indie designer socks, woodcut printing, re-imagined vintage motifs, herbal cushions and even practical curved plywood furniture. If this isn't a perfect shopping magnet spot, give us a shout-out for an even better one!

hình pop up tại oh quao và neat socks

 

“OHQUAO” - Không gian Trưng bày Quà tng Ngh thut - nơi bn s tìm thy b sưu tp các vt phm làm t giy và nhng món quà tng thiết kế. Hin, h đang đng ra t chc Hi ch Thương mi vi s hp tác ca hơn 10 đơn v chuyên đ th công m ngh đa phương, bao gm: Jack Clayton, Collective Memory, NEAT Saigon, The Cheeky Project và PlyConcept - Ni tht un cong. Đến đây, bn s cm nhn s vô tn gn như không hi kết ca tính sáng to, thông qua: Nhng đôi v thiết kế đc quyn, ngh thut in khc g, sn phm tái hin phong cách c đin, gi đm tho dược và thm chí c ni tht ng dng t ván ép un cong. Nơi này rõ là hoàn ho đ thu hút nim vui mua sm nơi nhng con người yêu cái đp, có đúng không nào? Nếu bn “Say NO”, vy xin “ch đim” mt nơi tt hơn c thế, chúng ta sẽ cùng khám phá xem sao!

hình pop up tại oh quao và neat socks

hình pop up tại oh quao và neat socks

hình pop up tại oh quao và neat socks

 

 Danh sách các thương hiu local s tham gia My Happy Place: Sự kiện Pop-up mua sắm về không gian sống tại OHQUAO Concept Store:

// Senses
Love The Moment - tinh dầ
u, nến thơm
AbFab.candle - n
ến kiu làm bng tay
The Cheeky Project - g
i chườm tho mc, gi cushion
NEAT Saigon - v
thiết kế

// Mindfulness
Sạp báo nhỏ - tạ
p chí, sách
PlyConcept - nội thất uốn cong - đ
dùng ni thất
Cá eii Teo eii - cây xanh

// Creativeness
Jack Clayton - tranh in khắ
c g
inpages - sách artbook, tranh
Meow Pottery Workshop - t
ượng, ly gm th công
Nu Na Nu Nống - khung
nh, ch g trang trí
Mai Textiles & Ceramics - đèn trang trí b
ng gm
Linh Tr
nh - chăn, khăn nhuộm chàm

Các bạn hãy theo dõi FB event ca OHQUAO đ được update thêm thông tin v s kiện này nha!

← Bài trước Bài sau →