Thông tin sản phẩm

Cách bảo quản vớ

Tất (vớ) của NEAT được sản xuất với chất liệu bông tự nhiên và được sản xuất để đảm bảo độ bền, vì chúng tôi tin rằng...

Vớ NEAT được làm như thế nào?

Vớ của Neat được thiết bởi đội thiết kế từ Sài Gòn và được sản xuất tại một xưởng dệt gia đình đặt tại cùng...