Vớ NEAT được làm như thế nào?

Vớ NEAT được làm như thế nào?

Vớ của Neat được thiết bởi đội thiết kế từ Sài Gòn và được sản xuất tại một xưởng dệt gia đình đặt tại cùng thành phố, tại đó những chuyên gia về dệt kim sẽ đảm bảo chất lượg và hài lòng đến tay khách hàng trên mỗi đôi vớ.

← Bài trước