Thời gian vận chuyển

Thời gian vận chuyển

  • Tuyến nội thành TP.HCM: giao hàng trong vòng 24h kể từ khi hệ thống xác nhận qua sms/email
  • Tuyến ngoại thành TP.HCM: giao hàng trong vòng 36-48h kể từ khi hệ thống xác nhận qua sms/email.
  • Tuyến Đà Nẵng, Hà Nội: giao hàng trong vòng 24-48h kể từ khi hệ thống xác nhận qua sms/email.
  • Tất cả thành phố khác: giao hàng trong vòng từ 3- 7 ngày kể từ khi hệ thống xác nhận qua sms/ email.
  • Thời gian giao hàng không tính thứ bảy, chủ nhật hay các ngày lễ tết.
Tags: FAQ
← Bài trước